PŘIPRAVUJEME ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZONY 2024

Jízdárna je v těchto dnech pro veřejnost uzavřena.

* * *

PŘIPRAVUJEME

,,V e l i k o n o č n í  p r o h l í d k y  j í z d á r n y"

  • pátek   29. března,
  • sobota 30. března,
  • neděle 31. března,
  • pondělí  1. dubna
  • Začátky prohlídek vždy v  10,  11.30,  13,  14.30 hod. 

Rezervace vstupenek: v pokladně jízdárny 778 530 554 nebo e-mail: voltr@mkstc.cz
Informace o vstupném bude včas doplněna.


* * *

XXII. Letní hudební festival Dveře jízdárny dokořán 2024 * předprodej: www.kulturnitachov.cz