Volfštejn

Napište námPošlete to kamarádovi

    Zřícenina nevelkého raně gotického hradu, jednoho z nejstarších českých hradů, (kol. 1240) na výběžku Vlčí hory u Černošína. V historických pramenech je uváděn Beneda z Volfštejna r. 1316, jeho potomci vlastnili hrad do r.1460, kdy získali nedaleký hrad Třebel. Nejvýznačnějším pozůstatkem je podivuhodná kónická věž, do níž se vstupovalo v 1. patře románským portálkem s obloučkovým vlysem, výška věže je 22 m. Její vnitřní průměr je nahoře i dole stejný (3,2 m) a kónický tvar je docílen ubýváním tloušťky zdi. Dále se dochoval vylámaný příkop a zbytky hradeb a obvodního zdiva paláce. Hrad byl pobořen kolem r. 1470 za bojů zelenohorské jednoty s králem Jiřím z Poděbrad, od r. 1527 byl již pustý a nebyl přestavován.