Jízdárna - Tachovské listy

Informace o dění v Jízdárně ve Světcích v Tachovských listech

ARCHIV: tachov-mesto.cz

Napište námPošlete to kamarádovi

Informace o dění v Jízdárně ve Světcích

se vkládají do Tachovských listů a Kulturního zpravodaje MKS Tachov dle plánovaných a připravovaných akcí

K odběru TL jsou určena místa veřejně přístupná: (pro turisty nejpřijatelnější:)

 • v IC nám. Republiky 85 (k odběru vždy od prvního týdne v měsíci)
 • Zámek ul. Rokycanova
 • Světce * cukrárna

KONTAKTY:

 • Informační centrum, MKS * 374 630 000/001 * infocentrum@mkstc.cz
 • Zámek Tachov, Jízdárna Světce * 373 700 893 * info@tachovskyzamek.cz

 

Informace: Tachovské listy vydává: Město Tachov
  • vychází od r. 2010 v pravidelném intervalu - měsíčník (červenec a srpen jako dvojčíslo).
  • Náklad: 1 600 ks
  • Odpovědná redaktorka: Jaroslava Hohlová * hohlova@mkstc.cz * kanc. nám. Republiky 119
  • Adresa redakce: Městské kulturní středisko; nám. Republiky 85, 347 01 Tachov
  • e-mail: tachovskelisty@mkstc.cz
  • Evidence periodického tisku u ministerstva kultury pod číslem MK ČR E 19262
  • Uzávěrka: vždy 10 den předcházejícího měsíce (Prosinec - do 5.12.)
  • Změna programů vyhrazena. Za uskutečnění akcí odpovídají jednotliví pořadatelé.
  • Neprodejné - k odběru zdarma