Světce

Napište námPošlete to kamarádovi

    město Tachov

    Původně raně barokní klášter paulánů byl založen r. 1639, konvent byl dokončen až v r.1669. Klášterní kostel byl dokončen r. 1671. V r.1729 klášter s kostelem vyhořel, opravy se vlekly až do r.1754. V r.1787 byl klášter v rámci josefínské reformy zrušen. V r.1816 strhla vichřice střechu kostela a ten pak rychle chátral. Majitel tachovského panství, penzionovaný polní maršál kníže Alfred I. Windischgrätz se r.1857 rozhodl zřídit zde rodinné sídlo. V r.1858 začal stavět zámek při boční fasádě bývalého kostela, nepotřebné zdi nechal nechal strhnout. V letech 1860 stavba zámku zpomalila, neboť byla upřednostněno dokončení rozlehlé jízdárny. Zámek nebyl úplně dokončen. Konvent byl až do r. 1945 využíván lesním úřadem. Koncem druhé světové války zámek úplně vyhořel, dnes jsou z něj ruiny. V poválečném období nalezl nové využití pouze konvent. Je v něm střední průmyslová škola (dříve Centrum Odborné Přípravy). Mimořádnou památkou je sousední objekt novorománské jízdárny z r. 1860 - druhé největší ve střední Evropě (po vídeňské).