Jízdárna - podmínky návštěvy

Podmínky pro jednotlivce * pro skupiny

Jízdárna Světce * ČeskýmLesem.eu

Napište námPošlete to kamarádovi

  Jízdárna Světce prochází postupnou rekonstrukcí - objekt není z bezpečnostních důvodů volně přístupný.

  Jednotlivcům je jízdárna zpřístupněna pouze v rámci

  • festivalu „Dveře jízdárny dokořán“,
  • Historických slavností,
  • Dne evropského dědictví.

   

  Turistickým skupinám je umožňována částečná prohlídka jízdárny, která je určena především předem objednaným větším turistickým skupinám (min. počet 10 osob).

  Prohlídka musí být vždy objednaná předem a potvrzená telefonicky či e-mailem. 

  Během komentované prohlídky s odborným výkladem se dozvíte:

  • zajímavosti o původním majiteli jízdárny - polním maršálu Alfrédu I. Windischgrätzovi, projdete hlavní halou jízdárny, nad kterou se rozprostírá unikátní krov s tzv. lucernou, 
  • nahlédnete do stájí a bývalých postrojových komor, 
  • v závěru navštívíte nejkrásnější místnosti v jízdárně - knížecí lóži. 
  • Dozvíte, jak probíhal provoz světecké jízdárny v druhé polovině 19. stol. a také jaký byl život jízdárny v různých obdobích během uplynulých 160 let.

  Vstupné: 90 Kč/osoba