Památník Mohyla

Kulturní památka rejst. č. ÚSKP 40677/4-1679 - pomník obětem II. světové války

  • památkově chráněno od 3. 5. 1958

Pietní místo tvořené stupňovitou mohylou je situováno na severním okraji města. Vybudováno v r. 1948 nad společným hrobem obětí tzv. pochodů smrti, které procházely územím Tachovska za druhé světové války.

Ve dnech 18. - 21.září 1946 byla z příkazu Zemského národního výboru v Praze provedena exhumace mrtvých těl z hromadných hrobů v okrese Tachov. Ostatky byly v září r. 1946 pietně uloženy do hromadného hrobu na návrší u Tachova. Zde podle návrhu zednického mistra Jana Kříže byl vybudován památník a nazván MOHYLA. Veřejnosti byl slavnostně předán 16. května r. 1948. V pozdější době byly nalezeny a otevřeny ještě 2 hroby (jeden u Kočova druhý u obce Studánka). Ostatky těchto mrtvých byly rovněž uloženy do Mohyly v Tachově.

Na konci aleje na mírném návrší nasypaná kruhová stupňovitá mohyla tvaru komolého kužele, v ose aleje opatřena jednoduchým schodištěm. Na horní plošině osazen vysoký hrubě opracovaný kůl se zavěšeným trnovým věncem.

Napište námPošlete to kamarádovi