Otevírací doba

Jízdárna Světce prochází postupnou rekonstrukcí.

Není v současné době objektem volně přístupným - z bezpečnostních důvodů.

Napište námPošlete to kamarádovi

  Jednotlivcům

  • jízdárna zpřístupněna v rámci kulturních akcí:  „Dveře jízdárny dokořán“ a Dny evropského dědictví.

  Turistickým skupinám

  • částečná prohlídka jízdárny, určena především předem objednaným větším turistickým skupinám, 
  • za přísných hygienických pravidel daných i vládními nařízeními

  Prohlídka musí být vždy objednaná předem a potvrzená telefonicky či emailem.

  Během komentované prohlídky s odborným výkladem budou nabídnuty

  • zajímavosti o původním majiteli jízdárny -  polním maršálu Alfrédu I. Windischgrätzovi, 
  • o provozu jízdárny v druhé pol. 19. stol., jaký zde byl život - během uplynulých 160 let (1861-2021).
  • Prohlídky hlavní haly jízdárny, nad kterou se rozprostírá unikátní krov s tzv. lucernou, 
  • stájí a bývalých postrojových komor,
  • nejkrásnější místnosti jízdárny - knížecí lóži s působivým výhledem na hlavní sál budovy s boční empory (nadzemní a přístupná galerie, otevřená do hlavního prostoru).
  • Připravujeme novou expozici - KOVÁRNU: prohlídka, ukázka života podkoního a kováře (probíhající úprava suterénu, 2021)