Mezinárodní noc pro netopýry * 2022

Mezinárodní noc pro netopýry * 2.9.2022 video ZKTV Tachov

výstava * ukázky * soutěž * přednáška * prohlídky jízdárny 

Vstup na akci zdarma.

Doprovodná akce: komentované prohlídky jízdárny s kastelánem Mgr. Pavlem Voltrem

Napište námPošlete to kamarádovi

fotografie z programu budou doplněny

17. ročník Mezinárodní noci pro netopýry v Plzeňském kraji pořádají Plzeňský kraj, Město Tachov, MKS Tachov, Zoologická a botanická zahrada města Plzně a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci s ČESON, ZO ČSOP Sylva Lunae a Mezi lesy z. s. Akce je spolufinancována Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Mezinárodní noc pro netopýry je tradiční akce určená široké veřejnosti, kterou každoročně vyhlašuje Sekretariát dohody o ochraně netopýrů v Evropě (EUROBATS). Účastníci se mohou díky programu připraveném odborníky seznámit s těmito zajímavými nočními tvory, jejich výzkumem, ochranou a dosavadními poznatky o jejich životě. Během akce probíhají veřejné přednášky o netopýrech, zájemci se zde dozví, jak a čím jsou netopýři ohroženi a kde oni sami mohou být při jejich ochraně nápomocni. Mají možnost získat reklamní materiály, prohlédnout si netopýra z bezprostřední blízkosti a tak změnit své dosavadní nahlížení na tyto skrytě žijící savce. Více informací, včetně seznamu všech míst, na kterých akce probíhá, naleznete na stránkách České společnosti pro ochranu netopýrů: www.ceson.org.