Lhotka

Napište námPošlete to kamarádovi

    obec Tisová

    Obdélný prostý patrový zámeček s valbovou střechou ukončenou věžičkou. Lhotka je připomínána koncem 14. stol., zámeček byl vystavěn v 1. pol. 18. stol. Roku 1823 připojil kníže Alfréd Windischgrätz Lhotku k Tachovu. Naproti zámečku se dochovala stavba barokního špýcharu.