Kladruby

Napište námPošlete to kamarádovi

  Benediktinský klášter

  Národní kulturní památka

  Klášter vznikl kolem r.1108. Z r. 1115 pochází zakládací listina knížete Vladislava I. (je zde také pohřben), která ale byla vyhotovena později. Pod klášterem vzniklo během I. poloviny 13.stol městečko. Klášter patřil mezi nejmocnější a nejbohatší v zemi po celé 13. a 14. století. Jeho rozkvět přerušily husitské války, kdy byl dvakrát dobyt, dále boje mezi panskou jednotou a Jiřím z Poděbrad a zejména třicetiletá válka, kdy byl několikrát dobýván a oloupen. Na vrchol dospěl v 18. století, kdy došlo k přestavbě celého areálu. Z té doby pochází nejcennější památka, klášterní chrám Nanebevzetí P.Marie - přestavba byla vysvěcena roku 1726. Nový konvent je vrcholně barokní rozlehlá stavba, podle projektu K.I.Dienzenhofera, čtyřkřídlá, dvoupatrová byl dokončen r.1770. Za Josefa II. byl již r. 1785 klášter zrušen. Klášter byl od r.1825 majetkem Alfreda I.Windischgrätze, který zde byl r.1862 pohřben. Za Windischgrätzů byla část klášterních budov upravena a užívána jako sídlo. Z části objektů byl v letech 1863 - 1864 vybudován pivovar. V klášteře jsou specializované muzejní expozice. Zajímavá je knihovna Windischgrätzů nebo lapidárium originálních soch M.B.Brauna.

  Chrám Nanebevzetí P. Marie

  Původně rozlehlá románská bazilika (svěcená v r. 1233 za účasti krále Václava I.). V letech 1716-1726 radikální přestavba (Jan Blažej Santini) ve slohu vrcholné barokní gotiky. Chrámová 82 m dlouhá loď (údajně třetí nejdelší v ČR po Sv. Vítu v Praze a Sv.Barboře v Kutné Hoře) dělená pilířovými arkádami je sklenuta valeně, boční lodi a závěr plackami. Bohatá štuková a fresková výzdoba (K.D. Asam, P.J. Asam, J.T. Supper). Zařízení většinou současné se stavbou, skvěle řezané chórové lavice, plastiky Ř. Thenyho. J. Webera a A.B. Aignera, gotická socha "Kladrubské Madony" (poč. 15. stol.), tabulový obraz sv. M.Magdaleny ze 16. stol. atd. Klášter na nabízí dva prohlídkové okruhy - jedna prohlídková  trasa "církevní" je věnována Benediktinům, druhá "zámecká" připomíná rod Windischgrätzů. Klášterní chrám je využíván v letních měsících pro koncerty - cyklus Kladrubské léto v srpnových sobotách a další mimo toto období.

  Klášter Kladruby - národní kulturní památka

  Kladruby - Pozorka
  tel. +420 374 631 773
  e-mail: kladruby@mybox.cz

  Celoroční provoz:
  Hlavní sezóna: duben - říjen

  Otevírací doba:
  duben a říjen
  So - Ne:  9.00 - 16.00 hod.

  květen a září
  Út - Ne  9.00 - 16.00 hod.

  červen - srpen
  Út - Ne: 9.00 - 17.00 hod.

  Mimo sezónu lze dohodnout termín pro hromadné návštěvy nad 20 osob.

  1. návštěvní okruh - církevní charakter

  Historie Benediktinského řádu, kterému klášter patřil do Josefínských reforem - opatský byt, expozice Sv.Jana Nepomuckého, chrám Nanebevzetí Panny Marie (unikátní dílo barokní gotiky - J. B. Santini).

  2. návštěvní okruh - zámecký charakter

  Období od r. 1825, kdy klášter vlastnil rod Windischgrätzů. Zimní jídelna, expozice cínu, ambitová chodba se sochami E.M.Brauna, knihovna Windischgrätzů.
  Doba prohlídky každého okruhu - cca 1 hod.
  V areálu restaurace (v sezóně), WC.

  Muzeum československého opevnění Kladruby

  Muzeum Československého opevnění Kladruby sestává ze tří objektů lehkého opevnění vzor 37 vybudovaných v roce 1938 jako první linie obrany proti fašistickému Německu. Nachází se v těsné blízkosti kláštera v Kladrubech. (200 m od jeho brány).

  První z objektů byl po třech letech rekonstrukce (odpracováno 3000 hodin) uveden do stavu ze září 1938. Byl opraven jak exteriér, tak i interiér, kde byla instalována originální výdřeva, lafety zbraní vz. 38, ventilátor vzduchotechniky, střelecké lavice, periskopy, telefonní zařízení a další věci, skoro vše originály z roku 1937-38. Jsou instalovány i zbraně (úředně znehodnocené): těžké kulomety vz. 37 a lehký kulomet vz. 26. Dále pušky vz. 24 (přesné makety). Celkový obraz vypadá tak, jak by si osádka jen na chvilku odskočila.

  Druhý objekt je uveden do stavu z let 1960-65, v této době v souvislosti s vrcholící studenou válkou byly objekty při západní a jižní hranici opět vystrojeny a vyzbrojeny, na samotných stavbách byly provedeny úpravy (např. vchod byl vytvořen podzemní chodbičkou, týlová strana byla zahrnuta zeminou proti atomovému útoku). Také vybavení a výzbroj již byly jiné (nové lafety a v nich kulomety vz. 59, samopaly vz. 24, vz. 58 a vz. 61). V muzeu je vše opět originální z doby před 40 - 50 lety.
  Oba dva objekty jsou blízko sebe (100 m) a zasazené v hezké přírodě s výhledem na klášter.
  V západní části Čech je toto muzeum opevnění ojedinělé. Nejbližší se nachází v Českých Budějovicích, Chomutově, Smečně u Kladna.

  Třetí objekt je upraven jako výstavní síň pro exponáty.

  Přes letní sezónu jsou přístupné veřejnosti s odborným výkladem.

  Otevírací doba:

  Léto
  So - Ne: 9.00 - 16.00 hod.