,,Stavba roku 2016,,

Stavba roku Plzeňského kraje * 2016

Napište námPošlete to kamarádovi

Jízdárna uspěla v kategoriích Rekonstrukce budov a Cena veřejnosti.

V kategorii Rekonstrukce budov
Za celkový přínos do mimoměstské stavební kultury.
Za kvalitní architektonický návrh koresponduje se soudobým systémem udržitelného rozvoje.

V kategorii Cena veřejnosti * Internetové hlasování

Hodnocení odborné poroty

Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje je navržena za náročnou a řemeslně poctivou obnovu jedinečné historické stavby. Za 5 minut dvanáct zachránilo město Tachov objekt před demolicí. Postupně vybudovalo pro veřejnost důstojný kulturně-společenský stánek, který se pyšní neobvyklým a ojedinělým řešením. Překrytí haly unikátním vzdušným krovem s prosklenou lucernou uvidíme málokde ve světě. Při obnově jízdárny byly použity převážně dobové materiály, čímž byla stavba náročná i na dovednost dnešních restaurátorů a řemeslníků. Právem byla zapsána na seznam národních kulturních památek.

Přihlašovatel

Město Tachov

Projektant

Ateliér Soukup OPL Švehla s.r.o.

Zhotovitel

BKV Stavební společnost s.r.o.

Restaurátorský tým

NEGEBU, s.r.o.

Investor

Město Tachov

Stavba hrazená z veřejných prostředků.

Anotace stavby

Druhá největší jízdárna ve střední Evropě, stavěná v letech 1858-1861. V roce 1981 se uvažovalo o demolici, naštěstí byla nákladná a tato originální stavba byla ponechána svému osudu. Před 16, lety začala záchrana a postupná obnova tohoto rozlehlého objektu, která stále pokračuje. V roce 2010 byly vyhlášená národní kulturní památkou. Pro veřejnost je přístupná část objektu (hlavní sál, západní stáj a pokoje ve 2NP západní části.