Dveře jízdárny dokořán

Letní hudební festival - cyklus koncertů

Rezervace, prodej vstupenek: Infocentrum, nám. Republiky 85 * 374 630 000/001 * infocentrum@mkstc.cz

informace o programu: maroszova@mkstc.cz. * 774 744 830

Hlavní sál jízdárny vyžaduje profesionální zvukařské dovednosti - přístup bezbariérový.

Hlavní sál = 40 x 20 m (jízdárna = 60 m dlouhá, 53 m široká a 26 m vysoká)

 • Osvětlení sálu: možné pouze externí na konstrukci. Jízdárna je přirozeně osvětlena - skleněná stropní ,,lucerna,, (nelze zatemnit, slouží i jako větrání)
 • Elektrické připojení: částečné a pro složitý stageplan je nutné žádat o posílení.
 • Pódium: 10x8 m, schody se staví dle potřeby.
 • ZÁKAZ KOUŘENÍ, ohňových a kouřových efektů! Kouřové - pouze po schválení hasiči. 
 • Šatny pro umělce: 2 bez možnosti přístupu diváků (omezení hrazením).
 • Parkování - pro umělce: před jízdárnou - nutné hlásit před produkcí, množství aut je omezeno.
 • Sezení diváků se staví vždy před akcí do 2 až 4 bloků 10x 10-12 židlí (plastových, očíslovaných, s podsedáky)
 • Šatny pro diváky nejsou,
 • parkování pro diváky: nedostačující, nutné počítat s malou kapacitou, zajistit svozy diváků aut. dopravou z Tachova a zpět,
 • toalety: v přízemí - přístup s překážkou - schodiště, 
 • bar: pouze při akcích, pro pronájem je nutná domluva a objednávka: bvankova@mkstc.cz,
 • klimatické podmínky: v letním období stálé - spíše chladivé. Doporučujeme vždy s tímto omezením počítat. 

 

Pro svou akustiku byl již před 2. Světovou válkou příležitostně využíván k hudebním produkcím.

V r. 2001 se v jízdárně po více než 60 letech uskutečnil první koncert.

Od r. 2002 započala tradice pořádání koncertů a vznikl hudební festival "Jízdárna znovu ožívá" později nazvaný "Dveře jízdárny dokořán"

Hudební festival Dveře jízdárny dokořán pořádá Městské kulturní středisko v Tachově (MKS) vždy v letních měsících (červen – září).

Nejčastějšími návštěvníky koncertů jsou posluchači z Tachova a nejbližšího okolí, ale přibývá i návštěvníků z přilehlého německého pohraničí.

MKS zajišťuje své koncerty pořadatelsky, organizačně i technicky.

V případě pronájmu objektu, ke kulturní činnosti, nabízí své služby: Město Tachov nebo bvankova@mkstc.cz 

Hlavním žánrem festivalu je především klasická hudba – skladby českých i světových hudebních velikánů. Tyto koncerty jsou zážitkem jak pro milovníky hudby, tak pro samotné vystupující umělce.

Vystoupila zde celá řada předních českých umělců a souborů, mj.

Jim Ferguson, Václav Hudeček, Gabriela Demeterová, Dagmar Pecková, Gabriela Beňačková, Eva Urbanová, Štefan Margita, Jakub Pustina, Jaroslav Dvorský, Jiří Stivín, Spirituál Kvintet, Hradišťan, Martina Kociánová, Felix Slovaček a Felix Slováček ml., Melody Makers a Ondřej Havelka, Ladislav Kerndl, orchestr s Václavem Hybšem, Sestry Havelkovy, Lucie Bílá s Petrem Maláskem, Pavel Šporcl, Lubomír Brabec, Jaroslav Svěcený, Daniel Hůlka, členové sboru Národního divadla Praha, věhlasné komorní orchestry, pěvecké soubory, orchestry české i ze SRN aj.

Každoročně zde koncertují studentské a mládežnické soubory a orchestry z Velké Británie, také Turecka a z USA, které MKS nabízí ag. The Prague Concert Company.

Napište námPošlete to kamarádovi