Dveře jízdárny dokořán

Letní hudební festival - cyklus koncertů 

V roce 2024:

  Koncerty dále finančně podpoří SPOLEČNOSTI:
  SMÚT , MERIMEX , CM Transport Tachov , Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech, Formy Tachov

  Rezervace, prodej vstupenek: Infocentrum, nám. Republiky 85 * 374 630 000/001 * infocentrum@mkstc.cz

  informace o programu: maroszova@mkstc.cz. * 774 744 830

  ***

  Svoz diváků na koncerty * autobus. přepravce Tachov: jízdné 25 Kč / jízda

  • Tachov - Světce: 14,35 aut. nádraží ; 14,30 před KATem
  • Světce - Tachov: 16,45 hod. zastávka před mostem

  ***

  Hlavní sál jízdárny vyžaduje profesionální zvukařské dovednosti - přístup bezbariérový.

  Hlavní sál = 40 x 20 m (jízdárna = 60 m dlouhá, 53 m široká a 26 m vysoká)

  • Osvětlení sálu: možné pouze externí na konstrukci. Jízdárna je přirozeně osvětlena - skleněná stropní ,,lucerna,, (nelze zatemnit, slouží i jako větrání)
  • Elektrické připojení: částečné a pro složitý stageplan je nutné žádat o posílení.
  • Pódium: 10x8 m, schody se staví dle potřeby.
  • ZÁKAZ KOUŘENÍ, ohňových a kouřových efektů! Kouřové - pouze po schválení hasiči. 
  • Šatny pro umělce: 2 bez možnosti přístupu diváků (omezení hrazením).
  • Parkování - pro umělce: před jízdárnou - nutné hlásit před produkcí, množství aut je omezeno.
  • Sezení diváků se staví vždy před akcí do 2 až 4 bloků 10x 10-12 židlí (plastových, očíslovaných, s podsedáky)
  • Šatny pro diváky nejsou,
  • parkování pro diváky: nedostačující, nutné počítat s malou kapacitou, zajistit svozy diváků aut. dopravou z Tachova a zpět,
  • toalety: v přízemí - přístup s překážkou - schodiště, 
  • bar: pouze při akcích, pro pronájem je nutná domluva a objednávka: bvankova@mkstc.cz,
  • klimatické podmínky: v letním období stálé - spíše chladivé. Doporučujeme vždy s tímto omezením počítat. 

   

  Pro svou akustiku byl již před 2. Světovou válkou příležitostně využíván k hudebním produkcím.

  V r. 2001 se v jízdárně po více než 60 letech uskutečnil první koncert.

  Od r. 2002 započala tradice pořádání koncertů a vznikl hudební festival "Jízdárna znovu ožívá" později nazvaný "Dveře jízdárny dokořán"

  Hudební festival Dveře jízdárny dokořán pořádá Městské kulturní středisko v Tachově (MKS) vždy v letních měsících (červen – září).

  Nejčastějšími návštěvníky koncertů jsou posluchači z Tachova a nejbližšího okolí, ale přibývá i návštěvníků z přilehlého německého pohraničí.

  MKS zajišťuje své koncerty pořadatelsky, organizačně i technicky.

  V případě pronájmu objektu, ke kulturní činnosti, nabízí své služby: Město Tachov nebo bvankova@mkstc.cz 

  Hlavním žánrem festivalu je především klasická hudba – skladby českých i světových hudebních velikánů. Tyto koncerty jsou zážitkem jak pro milovníky hudby, tak pro samotné vystupující umělce.

  Vystoupila zde celá řada předních českých umělců a souborů, mj.

  Jim Ferguson, Václav Hudeček, Pavel Šporcl, Lubomír Brabec, Jaroslav Svěcený, Gabriela Demeterová, Dagmar Pecková, Gabriela Beňačková, Eva Urbanová, Štefan Margita, Jakub Pustina, Jaroslav Dvorský, Jiří Stivín, Spirituál Kvintet, Hradišťan, Martina Kociánová, Felix Slovaček st. a Felix Slováček ml., Melody Makers a Ondřej Havelka, Ladislav Kerndl, orchestr s Václavem Hybšem, Sestry Havelkovy, Lucie Bílá s Petrem Maláskem, Daniel Hůlka, členové sboru Národního divadla Praha, Radka Fišarová & spol., Jaroslav Svěcený a Cigánski Diabli, Dasha a PajkyPajk, Hana Frejková, věhlasné komorní orchestry, pěvecké soubory, orchestry české i ze SRN aj.

  Každoročně zde koncertují studentské a mládežnické soubory a orchestry s podporou agentury The Prague Concert Co. s.r.o. Johna Tregellase - z Velké Británie, Turecka, Německa i z USA.

  Napište námPošlete to kamarádovi