Osada Světce – místo plné tajemných příběhů a pozoruhodných památek

Pokud se chceme dějinám Světců věnovat od samého začátku, budeme tápat kdesi mezi dávnými pověstmi a různými nepodloženými zprávami, jak je tomu u počátků valné většiny historických staveb a míst. Začněme tou, o velkém balvanu a 14 světélkách.

Napište nám Pošlete to kamarádovi

    Podle pověsti stával na návrší nedaleko Tachova velký balvan, na němž byly patrné miskovité prohlubně po dávných pohanských rituálech. Náhle se na kameni počalo objevovat 14 malých světélek. Zakrátko se tato zvěst rozšířila po okolí a počaly sem proudit davy věřících i prostých zvědavců. V mihotajících se světýlkách zde křesťané spatřovali 14 svatých pomocníků v nouzi a chodili se ke skalce modlit.

    Jednou, když byl kámen obklopen zbožnými poutníky, přicválal na místo neznámý rytíř a ptal se, co zde lidé dělají. Poutníci mu vypověděli o zázraku, rytíř se jim však vysmál. Rouhal se nebesům i Čtrnácti svatým pomocníkům v nouzi, se vrhl ke kameni. Vytasil meč a ťal jím do prvního světýlka. Kdykoliv některé ze světélek trefil, to zhaslo a zanechalo po sobě černou šmouhu. Když zhaslo poslední, propadla se pod rytířem země a pohltila ho i s koněm i mečem.

    Povídalo se, že když se rytíř propadl, ztratil jeho kůň podkovu, která zůstala na kameni. Měla prý kouzelnou moc. Když sem okolní obyvatelé přiváděli své nemocné koně, vždy se zde uzdravili. Vděční sedláci potom přibíjeli na dveře kostelíka, který u kamene vyrostl, podkovy, aby tak vyjádřili svůj dík a přispěli j šíření slávy poutního místa. Podkova však nebylo to jediné, co po rytíři neznabohu zbylo. Vedle kamene zůstala ležet rytířova přilbice. Ta byla později uložena na oltáři nově vystavěného kostela.

    Přilbice, která měla dávný příběh připomínat, se v kostele skutečně nacházela. Byla uložena v prosklené truhličce, která stála na zázračném balvanu s důlky, do jehož středu byl zapuštěn velký kříž.

    Tajemný kámen leží snad pod troskami klášterního chrámu dodnes a je možné, že se při opravách kostel opět objeví...