Osada Světce

Světce se nacházejí přibližně 2 km západně od středu města Tachova. S městem jsou Světce spojeny silnicí, ale také půvabnou cestou lemovanou tzv. Knížecí alejí.

Napište nám Pošlete to kamarádovi

    Kostelík, který dal Světcům jejich jméno, byl postaven již ve středověku. Stál nad balvanem, k němuž se vztahovala pradávná pověst. Podle ní se nad kamenem objevovalo 14 světýlek, ve kterých zbožní lidé spatřovali 14  svatých pomocníků v nouzi a chodili se k balvanu modlit.

    Na počátku 17. století kostel zmiňován jako neudržovaný a po čase ustoupil novostavbě paulánského klášterního kostela. V roce 1785 došlo v rámci Josefínských reforem ke zrušení paulánských klášterů. Světce poté získávají poslední z feudálních majitelů – knížecí rod Windischgrätzů.

    Nejzajímavější stavební památkou Světců je dnes bývalá knížecí jízdárna. Ta byla vystavěna v letech 1858 – 1861 nejvýznamnějším představitelem šlechtického rodu Windischgrätzů - polním maršálem, knížetem Alfrédem I.

    I po téměř 150 letech se jedná o největší českou jízdárnu, a hned po Španělské dvorní jízdárně ve Vídni se jedná o druhou největší jízdárnu ve střední Evropě. Po roce 1945 přešla jízdárna do majetku československého státu a v následujících více než 40ti letech neudržovaný objekt chátral. V roce 1981 byl dokonce doporučeno, aby se objekt nechal strhnout. Tomu se naštěstí povedlo zabránit.